Funkce UBound

Vrátí horní hranici pole.

Syntaxe:


UBound (NázevPole [, Rozměr])

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

NázevPole: Název pole, jehož horní (Ubound) nebo dolní (LBound) hranici chcete zjistit.

[Rozměr]: Celé číslo určující, u kterého rozměru chcete zjistit horní (Ubound) nebo dolní (LBound) hranici. Pokud není hodnota určena, předpokládá se první rozměr.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

9 Index mimo definovaný rozsah

Příklad:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Podpořte nás!