Funkce IsObject

Ověří, zda je objektová proměnná objekt OLE. Je-li proměnná objekt OLE, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Syntaxe:


IsObject (ObjectVar)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

ObjectVar: Proměnná, kterou chcete ověřit. Pokud proměnná typu Object obsahuje OLE objekt, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Podpořte nás!