Funkce IsObject

Ověří, zda je proměnná objektem, a nikoliv primitivním datovým typem jako datum, číslo nebo text. Pokud proměnná objektem je, funkce vrátí True, v opačném případě vrátí False.

Tato funkce vrátí True pro následující typy objektů:

warning

Datové struktury vrací True i tehdy, jsou-li prázdné. Také neinicializované proměnné definované jako objekty vrací True.


Syntaxe:

IsObject(var)

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

var: Proměnná, která se má ověřit.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Podpořte nás!