Funkce IsObject

Ověří, zda je proměnná objektem, a nikoliv primitivním datovým typem jako datum, číslo nebo text. Pokud proměnná objektem je, funkce vrátí True, v opačném případě vrátí False.

Syntaxe:


IsObject(proměnná)

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

proměnná: Proměnná, kterou chcete ověřit.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Následující objekty vrací True:

warning

Datové struktury vrací True i tehdy, jsou-li prázdné. Také neinicializované proměnné definované jako objekty vrací True.


Podpořte nás!