Funkce IsNumeric

Ověří, zda je výraz číslo. Je-li výraz číslo, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Syntaxe:


IsNumeric (Var)

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

Var: Proměnná, kterou chcete ověřit.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Podpořte nás!