Funkce IsNull

Ověří, zda proměnná typu Variant obsahuje speciální hodnotu Null, která sděluje, že proměnná neobsahuje data.

Syntaxe:


IsNull (Var)

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

Var: Proměnná, kterou chcete ověřit. Pokud Variant obsahuje hodnotu Null, funkce vrátí True, jinak vrátí False.

Null - Tato hodnota se používá pro vyjádření neplatné hodnoty.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Podpořte nás!