Funkce IsError

Testuje, zda proměnná obsahuje chybovou hodnotu.

Syntaxe:


IsError (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Var: Jakákoliv proměnná, kterou chcete testovat. Pokud proměnná obsahuje chybovou hodnotu, pak funkce vrací True, v ostatních případech vrací False.

Podpořte nás!