Funkce IsEmpty

Ověří, zda proměnná typu Variant obsahuje hodnotu Empty. Hodnota Empty říká, že tato proměnná není inicializována.

Syntaxe:


IsEmpty (Var)

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

Var: Proměnná, kterou chcete ověřit. Pokud Variant obsahuje hodnotu Empty, funkce vrátí True, jinak vrátí False.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Podpořte nás!