Funkce IsDate

Ověří, zda lze řetězec nebo číselný výraz převést na typ Date.

Syntaxe:


IsDate (Výraz)

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

Výraz: Číselný nebo řetězcový výraz, který chcete ověřit. Pokud lze výraz převést na datum, funkce vrátí True, jinak vrátí False .

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Podpořte nás!