Funkce IsArray

Určuje, zda je proměnná pole.

Syntaxe:


IsArray (Var)

Návratová hodnota:

Boolean

Parametry:

Var: Proměnná, u které chcete ověřit, zda jde o pole. Je-li proměnná pole, funkce vrátí True, jinak vrátí False .

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Podpořte nás!