Příkaz DefCur

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefCur nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Syntaxe:


Defxxx RozsahZnaků1[, RozsahZnaků2[,...]]

Parametry:

RozsahZnaků: Znaky určující proměnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.

xxx: Klíčové slovo určující výchozí datový typ:

Klíčové slovo: Výchozí typ proměnné

DefCur: Měna

Příklad:


' Prefixová definice typů proměnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefCur c
Sub ExampleDefCur
    cCur=Currency ' cCur je výchozí proměnná měny.
End Sub

Podpořte nás!