Příkaz DefCur

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefCur nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Syntaxe:

Diagram příkazů DefType


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametry:

char: Písmeno určující výchozí datový typ proměnných.

char-char: Rozsah písmen určující výchozí datový typ proměnných.

Příklad:


  ' definice písmen pro typy proměnných:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefCur
   Print liquid, Typename(coinbit), VarType(money) ' Výsledkem je: 0.0000 Currency 6
   cCur=Currency ' cCur je implicitně proměnná měny.
 End Sub

Podpořte nás!