Příkaz DefBool

Pokud není určeno klíčové slovo nebo znak typové deklarace, příkaz DefBool nastaví výchozí datový typ pro proměnné podle rozsahu znaku.

Syntaxe:


Defxxx RozsahZnaků1[, RozsahZnaků2[,...]]

Parametry:

RozsahZnaků: Znaky určující proměnné, pro které chcete nastavit výchozí datový typ.

xxx: Klíčové slovo určující výchozí datový typ:

Klíčové slovo: Výchozí typ proměnné

DefBool: Logické proměnné

Příklad:


' Prefixová definice typů proměnných:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefBool
    bOK=TRUE ' bOK je výchozí booleovská proměnná
End Sub

Podpořte nás!