Funkce CStr

Převede libovolný číselný výraz na řetězec.

Syntaxe:


CStr (Výraz)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Výraz: Platný řetězec nebo číselný výraz, který chcete převést.

Typy výrazů a výsledky převodu

Logická hodnota:

Řetězec obsahující True nebo False.

Datum:

Řetězec obsahující datum a čas.

Null:

Chyba.

Prázdná hodnota:

Prázdný řetězec.

Libovolná hodnota:

Odpovídající číslo jako řetězec.


Vrácený řetězec nebude obsahovat nuly, které jsou na konci čísla s plovoucí desetinnou čárkou.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Podpořte nás!