Funkce CSng

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na datový typ Single.

Syntaxe:


CSng (Výraz)

Návratová hodnota:

Single

Parametry:

Výraz: Řetězec nebo číselný výraz, který chcete převést. Pro převod řetězce musíte číslo zadat jako normální text ("123.5") ve formátu, jaký používá váš operační systém.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Podpořte nás!