Funkce CSng

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na datový typ Single.

Syntaxe:


CSng (Expression As Variant) As Single

Návratová hodnota:

Single

Parametry:

Expression: Řetězcový nebo číselný výraz, který chcete převést. Chcete-li převést řetězec, číslo je nutné zadat s použitím tečky "." jako oddělovače desetinných míst a čárky "," jako oddělovače tisíců (například 123,456.78). Toto nastavení se může lišit od jazykových nastavení LibreOffice.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Číselné výrazy se zobrazují podle jazykových nastavení LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Podpořte nás!