Příkaz Const

Definuje jeden nebo více identifikátorů jako konstanty.

Konstanta je proměnná, která pomáhá zlepšovat čitelnost programu. Konstanty se nedefinují jako proměnné určitého typu, ale spíše se v kódu používají jako zástupné symboly. Konstantu je možné definovat pouze jednou a nelze ji změnit.

Syntaxe:

Syntaxe příkaz Const


[Global|Private|Public] Const název = výraz[, ...]

Parametry:

název: Identifikátor, který splňuje pravidla pro pojmenování proměnných.

výraz: Jakýkoliv výraz.

Datový typ je nutné vynechat. Ve chvíli, kdy se knihovna načte do paměti, LibreOffice Basic převede interně kód programu tak, že pokaždé, když se použije konstanta, nahradí ji definovaný výraz.

Rozsah platnosti

Ve výchozím nastavení jsou konstanty definovány jako soukromé v modulech a podprogramech. Aby je bylo možné používat ze všech modulů a ze všech knihoven Basicu, lze je změnit na veřejné nebo globální.

Specifikátory Global, Private a Public lze použít pouze pro konstanty modulu.

Příklad:


 Const EARTH = "♁" ' rozsah platnosti modul
 Private Const MOON = "☾" ' rozsah platnosti modul
 Public Const VENUS="♀", MARS="♂" ' obecný rozsah platnosti
 Global Const SUN = "☉", STAR = "☆" ' obecný rozsah platnosti
 
 Sub ExampleConst
   Const SUN = 3 * 1.456 / 56 ' SUN je lokální
   MsgBox SUN,, MOON ' globální konstanta SUN se nezměnila
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Příkaz Enum

Příkaz Type

Podpořte nás!