Příkaz Const

Definuje řetězec jako konstantu.

Syntaxe:


Const Text = Výraz

Parametry:

Text: Název konstanty, který splňuje pravidla pro pojmenování proměnných.

Konstanta je proměnná, která pomáhá zlepšit čitelnost programu. Konstanty se nedefinují jako proměnné určitého typu, ale spíše se používají jako zástupné znaky. Konstantu je možné definovat jen jednou a nelze ji měnit. Pro definici konstant použijte následující příkazy:

CONST Jméno=Výraz

Typ výrazu není důležitý. Po spuštění programu je LibreOffice Basic interně převádí tak, aby při každém použití konstanta vyhovovala.

Příklad:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Program", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Podpořte nás!