Funkce CLng

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na dlouhé celé číslo.

Syntaxe:


CLng (Výraz)

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

Výraz: Číselný výraz, který chcete převést. Pokud Výraz nespadá do rozsahu -2 147 483 648 až 2 147 483 647, LibreOffice Basic ohlásí chybu přetečení. Pro převod řetězce musíte číslo zadat jako normální text ("123,5") ve formátu, jaký používá váš operační systém.

Tato funkce vždy zaokrouhlí desetinnou část na nejbližší celé číslo.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Podpořte nás!