Funkce CInt

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na celé číslo.

Syntaxe:


CInt (Výraz)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Výraz: Výraz, který chcete převést.

Je-li argumentem číslo, použije se jako číselná hodnota výrazu.

Je-li argumentem řetězec, tato funkce odstraní úvodní prázdné znaky a poté zkusí v následujících znacích rozpoznat číslo. Rozpoznávány jsou následující zápisy:

Zbytek řetězce je ignorován. Pokud řetězec není rozpoznán, je číselná hodnota výrazu 0. To nastane například tehdy, když řetězec po odstranění úvodních prázdných znaků nezačíná znaménkem plus nebo minus, desítkovou číslicí či znakem "&" nebo je-li posloupnost po "&O" delší než 11 znaků nebo obsahuje znaky písmen.

Je-li argumentem chyba, jako číselná hodnota výrazu se použije její číslo.

Je-li argumentem datum, použije se jako číselná hodnota výrazu počet dní od data 1899-12-30 (datum v číselné podobě). Čas je reprezentován jako zlomek dne.

Poté co se vypočítá číselná hodnota výrazu, se tato hodnota zaokrouhlí na nejbližší celé číslo (je-li to nutné), a pokud výsledek nespadá do rozsahu -32768 až 32767, LibreOffice Basic ohlásí chybu přetečení. V opačném případě se vrátí výsledek.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Podpořte nás!