Funkce CDbl

Převede libovolný řetězec nebo číselný výraz na hodnotu typu double.

Syntaxe:


CDbl (Expression As Variant) As Double

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Expression: Řetězcový nebo číselný výraz, který chcete převést. Chcete-li převést řetězec, číslo je nutné zadat jako běžný text s použitím výchozího formátu čísla podle národních nastavení LibreOffice. Například pro nastavenou angličtinu je nutné zadat desetinnou tečku jako tečku „.“ a oddělovač tisíců jako čárku „,“ (např. 123,456.78).

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Číselné výrazy se zobrazují podle národních nastavení LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Podpořte nás!