Funkce CDate

Převede řetězcový nebo číselný výraz na datum.

Syntaxe:


CDate (Výraz)

Návratová hodnota:

Date

Parametry:

Výraz: Řetězec nebo číselný výraz, který chcete převést.

Při převádění řetězce musí být datum a čas zadáno buď podle některé z masek pro rozpoznání data stanovených v národním nastavení ( - Jazyky a národní prostředí - Obecné), nebo ve formátu data podle normy ISO (prozatím je povolený pouze formát ISO se spojovníky, např. "2012-12-31"). V číselných výrazech představuje část vlevo od desetinné čárky datum (počítáno od 31. prosince 1899) a část vpravo od desetinné čárky představuje čas.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Podpořte nás!