Funkce CBool

Převede řetězcové nebo číselné porovnání na Booleovský výraz, nebo převede jeden číselný výraz na Booleovský výraz.

Syntaxe:


CBool (Výraz1 {= | <> | < | > | <= | >=} Výraz2) nebo CBool (Číslo)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Výraz1, Výraz2: Jakékoliv řetězce nebo čísla, které chcete porovnat. Pokud se výrazy shodují, funkce CBool vrátí True, jinak vrátí False.

Číslo: Číselný výraz, který chcete převést. Je-li výraz roven 0, vrátí se False, jinak vrátí True.

Následující příklad používá funkci CBool k vyhodnocení hodnoty vrácené funkcí Instr. Funkce kontroluje, zda je ve větě zadané uživatelem slovo "and".

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Zadejte krátkou větu:")
  ' Zjistí, zda se ve větě vyskytuje »and«.
  ' Namísto řádku s příkazem
  ' If Instr(Input, "and")<>0 Then...
  ' se použije funkce CBool takto:
  If CBool(Instr(sText, "and")) Then
    MsgBox "V zadané větě se vyskytuje slovo »and«!"
  EndIf
End Sub

Podpořte nás!