Funkce CVErr

Konvertuje řetězec nebo číselnou hodnotu na podtyp typu Variant "Error".

Syntaxe:


      CVErr(Výraz)
    

Návratová hodnota:

Variant.

Parametr:

Výraz: Jakýkoliv řetězec nebo číslo, které chcete převést.

Podpořte nás!