Funkce CCur

Převede řetězec nebo číslo na měnu. Pro zobrazení oddělovačů a symbolů měny bude použito nastavení národního prostředí.

Syntaxe:


CCur(Výraz As Variant) As Currency

Návratová hodnota:

Měna

Parametry:

Výraz: Řetězec nebo číselný výraz, který se má převést na číslo.
CCur(EMPTY) vrátí 0.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

6 Přetečení

Příklad:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Podpořte nás!