Funkce CCur

Převede řetězec nebo číslo na měnu. Pro zobrazení oddělovačů a symbolů měny bude použito nastavení národního prostředí.

Syntaxe:


CCur(Výraz)

Návratová hodnota:

Měna

Parametr:

Výraz: Jakýkoliv řetězec nebo číslo, které chcete převést.

Podpořte nás!