Příkaz Type

Definuje datové struktury, které nepatří mezi UNO.

Struktura Type je řazená sada datových polí, s níž je možné zacházet jako s jedinou položkou.

Syntaxe:

Diagram příkazu Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
Fragment pole

Fragment pole


   ( [[start To] end], .. )
  
Parametry

start: Dolní hranice rozměru.

end: Horní hranice rozměru.

Více rozměrů pole se značí pomocí čárky (,).

Fragment názvu typu

Fragment primitivních datových typů


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Platnými názvy typů jsou rozšířené typy jako struktury příkazu Type, objekty UNO nebo objekty ClassModule.


Fragment znaku

Fragment znaku deklarace typu


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Rozsah platnosti struktury Type se shoduje s rozsahem platnosti modulu, do něhož patří.


Příklad:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Pomocí definic příkazu Type je možné vytvářet výčty. Postup ukazuje příklad v části Volání skriptů Pythonu z Basicu.


Podpořte nás!