Příkaz Type

Definuje datové struktury, které nepatří mezi UNO.

Struktura Type je řazená sada datových polí, s níž je možné zacházet jako s jedinou položkou.

Syntaxe:


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
note

Rozsah platnosti struktury Type se shoduje s rozsahem platnosti modulu, do něhož patří.


Příklad:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Pomocí definic příkazu Type je možné vytvářet výčty. Postup ukazuje příklad v části Volání skriptů Pythonu z Basicu.


Podpořte nás!