Příkaz With

Nastaví objekt jako výchozí objekt. Pokud není určen jiný název objektu, všechny vlastnosti a metody se odkazují k výchozímu objektu, dokud program nedosáhne příkazu End With.

Syntaxe:

Diagram příkazu With


    With object
       [statements]
    End With

Parametry:

With a End With použijte, pokud máte pro jeden objekt nebo definici rozšířeného datového typu několik vlastností nebo metod.

tip

Zanořování příkazů With napomáhá čtení a zápisu programů Basicu.


Podpořte nás!