Funkce Switch

Vyhodnotí seznam argumentů složený z výrazů a hodnot. Funkce Switch vrátí hodnotu, která je spojena s výrazem, který splní podmínku.

Syntaxe:


Switch (Výraz1, Hodnota1[, Výraz2, Hodnota2[..., Výraz_n, Hodnota_n]]) As Variant

Parametry:

Funkce Switch vyhodnocuje výrazy zleva doprava a poté vrátí hodnotu, jež odpovídá výrazu splňujícímu podmínku. Pokud nejsou zadány dvojice výraz-hodnota, dojde k chybě.

Výraz: Výraz, který chcete vyhodnotit.

Hodnota: Hodnota, která se vrátí, je-li výraz True.

V následujícím příkladu přiřadí funkce Switch odpovídající pohlaví podle jména předaného funkci:

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "female", sName = "John", "male")
End Function

Podpořte nás!