Příkaz Sub

Definuje podprogram.

Syntaxe


Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]
blok příkazů
End Sub

Parametry:

Název: Název podprogramu.

Název_proměnné: Parametr, který předáte proceduře.

Typ: Klíčové slovo deklarace typu.

Příklad:


Sub Example
    ' nějaké příkazy
End Sub

Podpořte nás!