Příkaz Function

Definuje podprogram, který lze zavolat z programu a který vrací hodnotu.

Syntaxe

viz Parametr

Parametry:

Syntaxe

Function Název[(Název_proměnné 1 [As Typ][, Název_proměnné 2 [As Typ][,...]]]) [As Typ]

blok příkazů

[Exit Function]

blok příkazů

End Function

Parametr

Název: Název podprogramu.

Název_proměnné: Parametr, který bude předán podprogramu.

Typ: Klíčové slovo deklarace typu.

Příklad:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Naplní pole testovacími údaji
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch vyhledá v TextArray:sList() položku TextEntry:
' Návratová hodnota je index záznamu nebo 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' nalezeno sItem
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Podpořte nás!