Funkce FreeLibrary

Uvolní DLL, které bylo načteno příkazem Declare. Uvolněné DLL se automaticky znovu načte, pokud se zavolá některá funkce z něj. Viz také: Declare

Syntaxe:


FreeLibrary (Název knihovny As String)

Parametry:

LibName: Řetězec, který určuje název DLL.

Ikona poznámky

FreeLibrary může uvolnit jen DLL načtené za běhu programu Basic.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Podpořte nás!