Příkaz End

Ukončí proceduru nebo blok.

Syntaxe:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Parametry:

Příkaz End použijte následujícím způsobem:

Příkaz

End: Tento příkaz není povinný, ale lze jej zadat kdekoli v proceduře a ukončit tak průběh programu.

End Enum: Ukončuje příkaz VBA Enum.

End Function: Ukončuje příkaz Function.

End If: Označuje konec bloku If...Then...Else.

End Property: Označuje konec příkazu Property.

End Select: Označuje konec bloku Select Case.

End Sub: Ukončuje příkaz Sub.

End With: Ukončuje příkaz With.

Příklad:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Čísla od 1 do 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Čísla od 6 do 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Větší než 8"
    Case Else
      Print "Mimo rozsah od 1 do 10"
  End Select
End Sub

Podpořte nás!