Příkaz Call

Přenese vykonávání programu do procedury, funkce nebo DLL procedury.

Syntaxe:


[Call] Název [Parameter]

Parametry:

Název: Název procedury, funkce nebo DLL, které chcete zavolat

Parametr: Parametry, které se předají proceduře. Typ a číslo parametrů závisí na spouštěném podprogramu.

Ikona poznámky

Je-li volána procedura, klíčové slovo není povinné. Je-li spuštěna funkce, musí být parametry uzavřeny v závorkách. Je-li volána funkce knihovny DLL, musí být nejprve určena příkazem Declare.


Příklad:


Sub ExampleCall
Dim sVar As String
    sVar = "LibreOffice"
    Call f_callFun sVar
End Sub

Sub f_callFun (sText as String)
    Msgbox sText
End Sub

Podpořte nás!