Příkaz Call

Přenese vykonávání programu do procedury, funkce nebo procedury dynamicky linkované knihovny (DLL). Klíčové slovo, typ a počet parametrů závisí na funkci, která je volána.

Syntaxe:

Diagram příkazu Call


[Call] název [(] [param :=] hodnota, ... [)]

Parametry:

název: Název procedury, funkce nebo DLL, které chcete zavolat.

param: Název parametru, který se předá podprogramu, následovaný jeho hodnotou. Název musí odpovídat deklaraci podprogramu. Názvy jsou nepovinné a lze je používat v jakémkoliv pořadí.

hodnota: Hodnota parametru odpovídající dané pozici. Typ závisí na volaném podprogramu.

note

Používáte-li parametry zadané pozicí i názvem, ujistěte se, že parametry zadané pozicí odpovídají pořadí v deklaraci podprogramu.


tip

Je-li jako výraz použita funkce, musí být parametry uzavřeny v závorkách. Je-li volána funkce knihovny DLL, je nutné ji nejprve deklarovat příkazem Declare.


Příklad:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Podpořte nás!