Další příkazy

Příkazy, které nepatří do žádné z ostatních popisovaných kategorií.

Příkaz Call

Přenese vykonávání programu do procedury, funkce nebo procedury dynamicky linkované knihovny (DLL). Klíčové slovo, typ a počet parametrů závisí na funkci, která je volána.

Funkce Choose

Vrátí vybranou hodnotu ze seznamu argumentů.

Příkaz Declare

Deklaruje a definuje podprogram v DLL souboru, který chcete spustit z LibreOffice Basic.

Příkaz End

Ukončí proceduru nebo blok.

Příkaz Exit

Ukončí Do...Loop, For...Next, funkci, vlastnost nebo proceduru.

Funkce FreeLibrary

Uvolní DLL, které bylo načteno příkazem Declare. Uvolněné DLL se automaticky znovu načte, pokud se zavolá některá funkce z něj. Viz také: Declare

Příkaz Function

Funkce je blok kódu, který se při zavolání spustí. Její volání je obvykle součástí výrazu.

Funkci můžete předat data, označovaná jako parametry či argumenty. Parametr lze předat hodnotou či odkazem. Při předání odkazem se změny parametry provedené ve funkci vrátí zpět do kódu, který funkci zavolal.

Funkce zpravidla vrátí nějaká data jako výsledek.

Příkaz Rem

Určuje, že řádek programu je komentář.

Příkaz Stop

Zastaví provádění programu Basic.

Příkaz Sub

Definuje podprogram.

Funkce Switch

Vyhodnotí seznam argumentů složený z výrazů a hodnot. Funkce Switch vrátí hodnotu, která je spojena s výrazem, který splní podmínku.

Příkaz With

Nastaví objekt jako výchozí objekt. Pokud není určen jiný název objektu, všechny vlastnosti a metody se odkazují k výchozímu objektu, dokud program nedosáhne příkazu End With.

Podpořte nás!