Příkaz On...GoSub; příkaz On...GoTo

Přejde na jeden ze zadaných řádků v programovém kódu, v závislosti na hodnotě číselného výrazu.

Syntaxe:

Syntaxe příkazů On GoSub/GoTo


On výraz GoSub Návěstí1[, Návěstí2[, Návěstí3[,...]]]
On výraz GoTo Návěstí1[, Návěstí2[, Návěstí3[,...]]]

Parametry:

výraz: Jakýkoliv číselný výraz mezi 0 a 255, který určuje, kde bude program pokračovat. Je-li výraz 0, příkaz se nespustí. Je-li výraz větší než 0, program skočí na návěstí, které je na daném pořadovém místě (1 = první návěstí, 2 = druhé návěstí).

návěstí: Cílový řádek podle struktury GoTo nebo GoSub.

Ikona poznámky

Jsou platné konvence pro GoTo nebo GoSub .


Příklad:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " From Sub 1 to" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " From Sub 2 to" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Návěstí 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Podpořte nás!