Příkaz GoTo

Pokračuje v provádění programu v proceduře nebo funkci na řádku, který je označen návěstím.

Syntaxe:

viz Parametry

Parametry:


  Sub/Function
  blok příkazů
   Návěstí1
  Návěstí2:
  blok příkazů
  Exit Sub
  Návěstí1:
  blok příkazů
  GoTo Návěstí2
  End Sub/Function

Pomocí příkazu GoTo určíte, že LibreOffice Basic má pokračovat ve spouštění programu na dalším místě v proceduře. Místo musí být určeno návěstím. Návěstí určíte názvem, které končí dvojtečkou (":").

Ikona upozornění

Příkazem GoTo nelze opustit proceduru nebo funkci.


Příklad:

viz Parametry

Podpořte nás!