Příkaz GoTo

Pokračuje v provádění programu v proceduře Sub nebo funkci Function na řádku, který je označen návěstím.

Syntaxe:


GoTo label[:]

Parametry:

návěstí: Identifikátor řádku udávající, kde má spuštěný program pokračovat. Návěstí se nachází v téže oblasti platnosti jako funkce, k níž náleží.

Pomocí příkazu GoTo určíte, že LibreOffice Basic má pokračovat ve spouštění programu na dalším místě v proceduře. Místo musí být určeno návěstím. Návěstí určíte názvem, který končí dvojtečkou (":").

Ikona upozornění

Příkazem GoTo nelze proceduru Sub nebo funkci Function opustit.


Příklad:


  Sub/Function
    ' blok příkazů
    GoTo Label1
  Label2:
    ' blok příkazů
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' blok příkazů
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Podpořte nás!