Příkaz GoSub...Return

Zavolá podprogram, který je určen návěstím. Příkazy následující po názvu se spouští, dokud program nenarazí na příkaz Return. Poté program pokračuje příkazem následujícím po příkazu GoSub .

Syntaxe:


viz Parametry

Parametry:

Sub/Function

blok příkazů

Popisek

blok příkazů

GoSub Návěstí

Exit Sub/Function

Návěstí:

blok příkazů

Return

End Sub/Function

Příkaz GoSub zavolá místní podprogram určený návěstím. Návěstí musí končit dvojtečkou (":").

Ikona upozornění

Pokud program narazí na příkaz Return, kterému nepředchází GoSub, LibreOffice Basic vrátí chybovou zprávu. Pomocí Exit Sub nebo Exit Function zajistíte, že program opustí Sub nebo Function před dosažením příkazu Return.


Následující příklad demonstruje použití GoSub a Return. Dvojitým spuštěním části programu se vypočte odmocnina dvou zadaných čísel.

Příklad:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Zadejte první číslo: ","Číselný vstup"))
  iInputb = Int(InputBox("Zadejte druhé číslo: ","Číselný vstup"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Odmocnina z";iInputa;" je";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Odmocnina z";iInputb;" je";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Podpořte nás!