Skoky

Následující příkazy provádějí skoky.

Příkaz GoSub...Return

Zavolá podprogram, který je určen návěstím u příkazu Sub nebo Function. Příkazy následující po názvu se spouští, dokud program nenarazí na příkaz Return. Poté program pokračuje příkazem následujícím po příkazu GoSub.

Příkaz GoTo

Pokračuje v provádění programu v proceduře Sub nebo funkci Function na řádku, který je označen návěstím.

Příkaz On...GoSub; příkaz On...GoTo

Přejde na jeden ze zadaných řádků v programovém kódu, v závislosti na hodnotě číselného výrazu.

Podpořte nás!