Příkaz Do...Loop

Příkazy mezi příkazy Do a Loop se budou opakovat, je-li podmínka splněna nebo do splnění podmínky.

Syntaxe

Do [{While | Until} Podmínka = True]

blok příkazů

[Exit Do]

blok příkazů

Loop

or

Do

blok příkazů

[Exit Do]

blok příkazů

Loop [{While | Until} Podmínka = True]

Parametry/elementy

Podmínka: Porovnávací, číselný nebo řetězcový výraz, který se vyhodnotí jako True nebo False.

Blok příkazů: Příkazy, které se opakují podle platnosti podmínky.

Příkaz Do...Loop se spouští ve smyčce podle platnosti podmínky. Podmínka pro ukončení smyčky se zadává buď po Do nebo Loop. Následující příkazy jsou platné kombinace:

Syntaxe

Do While Podmínka = True

...blok příkazů

Loop

Blok příkazů mezi příkazy Do While a Loop se opakuje tak dlouho, dokud je podmínka True.

Do Until Podmínka = True

...blok příkazů

Loop

Blok příkazů mezi příkazy Do Until a Loop se opakuje, dokud je podmínka False.

Do

...blok příkazů

Loop While Podmínka = True

Blok příkazů mezi Do a Loop se opakuje tak dlouho, dokud je podmínka True.

Do

...blok příkazů

Loop Until Podmínka = True

Blok příkazů mezi příkazy Do a Loop se opakuje, dokud je podmínka True.

Bezpodmínečně smyčku ukončíte příkazem Exit Do. Tento příkaz je možné přidat kamkoliv mezi příkazy Do...Loop. Ukončovací podmínku je také možné určit pomocí struktury If...Then takto:

Do...

příkazy

If Podmínka = True Then Exit Do

příkazy

Loop...

Příklad


Sub ExampleDoLoop
Dim sFile As String
Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Podpořte nás!