Příkaz Do...Loop

Příkazy mezi příkazy Do a Loop se budou opakovat, je-li podmínka True, nebo dokud podmínka nenabude hodnoty True.

Syntaxe:

Příkaz Do


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: Blok příkazů se opakuje, pokud je podmínka splněna
 ' Do Until: Blok příkazů se opakuje, pokud podmínka splněna není
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Příkaz Do...Loop


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: Blok příkazů se opakuje, pokud je podmínka splněna
 ' Loop Until: Blok příkazů se opakuje, dokud podmínka splněna není
 Loop {While | Until} condition = True

Parametry:

Příkaz Do...Loop se spouští ve smyčce podle toho, zda má určitá podmínka hodnotu True. Podmínka pro ukončení smyčky se zadává buď po příkazu Do nebo Loop. Následující příkazy jsou platné kombinace:

Podmínka: Porovnávací či číselný výraz nebo výraz Basicu, který se vyhodnotí jako True nebo False.

Příkazy: Příkazy, které chcete opakovat, zatímco podmínka má hodnotu True, nebo dokud ji nemá.

Bezpodmínečně smyčku ukončíte příkazem Exit Do. Tento příkaz je možné přidat kamkoliv mezi příkazy Do...Loop. Ukončovací podmínku je také možné určit pomocí struktury If...Then takto:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Příklad:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Příkaz For, Select Case nebo While

Funkce Iif nebo Switch

Podpořte nás!