Smyčky

Následující příkazy spouštějí smyčky.

Příkaz Do...Loop

Příkazy mezi příkazy Do a Loop se budou opakovat, je-li podmínka True, nebo dokud podmínka nenabude hodnoty True.

Příkaz For...Next

Zopakuje příkazy v bloku mezi For...Next tolikrát, kolikrát je stanoveno.

Příkaz While...Wend

Když program narazí na příkaz While, ověří podmínku. Je-li podmínka False, program pokračuje přímo příkazem následujícím za příkazem Wend. Je-li podmínka True, provádí se smyčka, dokud program nenarazí na Wend a poté přejde zpět na příkaz While. Smyčka se spouští stále znovu, dokud je podmínka True.

Podpořte nás!