Funkce IIf

Vrátí jeden ze dvou možných výsledků funkce, v závislosti na logické hodnotě vyhodnoceného výrazu.

Syntaxe:


IIf (Výraz, VýrazTrue, VýrazFalse)

Parametry:

Výraz: Výraz, který chcete vyhodnotit. Pokud se výraz vyhodnotí jako True, funkce vrátí výsledek VýrazTrue, jinak vrátí výsledek VýrazFalse.

VýrazTrue, VýrazFalse: Výraz, který se podle hodnoty logického výrazu vrátí jako výsledek funkce.

note

IIf vyhodnotí VýrazTrue i VýrazFalse, přestože vrátí pouze jeden z nich. Jestliže bude výsledkem některého z nich chyba, funkce vrátí chybu. Proto IIf nepoužívejte například k ošetření možného dělení nulou.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


REM Vrátí maximum ze 3 hodnot
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Špatné použití funkce IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Příkaz If nebo Select Case

Funkce Switch

Podpořte nás!