Příkaz Select...Case

V závislosti na hodnotě výrazu definuje jeden nebo více bloků příkazů.

Syntaxe:

Syntaxe příkazu Case


Select Case podmínka Case výraz Blok příkazů [Case podmínka2 Blok příkazů][Case Else] Blok příkazů End Select

Parametry:

podmínka: Jakýkoliv výraz, podle kterého se určí spuštění bloků příkazů u klauzulí Case.

výraz: Jakýkoliv výraz, který je kompatibilní s typem podmínky. Pokud výraz odpovídá podmínce, spustí se následující blok příkazů následující klauzuli Case.

Příklad:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Čísla od 1 do 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Čísla od 6 do 8"
    Case 8 To 10
      Print "Větší než 8"
    Case Else
      Print "Mimo rozsah 1 až 10"
  End Select
End Sub

Podpořte nás!