Podmíněné příkazy

Následující příkazy jsou založeny na podmínkách.

Příkaz If...Then...Else

Určuje jeden či více bloků příkazů, které chcete spustit, pouze je-li daná podmínka nebo výraz True.

Příkaz Select...Case

V závislosti na hodnotě výrazu definuje jeden nebo více bloků příkazů.

Funkce IIf

Vrátí jeden ze dvou možných výsledků funkce, v závislosti na logické hodnotě vyhodnoceného výrazu.

Podpořte nás!