Řízení běhu programu

Následující příkazy řídí běh programu.

Program se obecně spouští od první řádky kódu po poslední. Také je možné podle určitých podmínek spouštět určité procedury nebo opakovat části programu v podprogramech. Pomocí smyček je možné opakovat části programu, kolikrát je třeba, nebo dokud se nesplní nějaká podmínka. Běh programu je možné ovlivňovat pomocí podmíněných příkazů, smyček nebo příkazů skoku.

Podmíněné příkazy

Následující příkazy jsou založeny na podmínkách.

Smyčky

Následující příkazy spouštějí smyčky.

Skoky

Následující příkazy provádějí skoky.

Další příkazy

Příkazy, které nepatří do žádné z ostatních popisovaných kategorií.

Podpořte nás!