Funkce Oct

Vrátí osmičkovou hodnotu čísla.

Syntaxe:


Oct (Číslo)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Číslo: Číselný výraz, který chcete převést na osmičkovou hodnotu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Podpořte nás!