Funkce Hex

Vrátí řetězec, který představuje šestnáctkovou hodnotu čísla.

Syntaxe:


Hex (Číslo)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Číslo: Jakákoli číselná hodnota, kterou chcete převést na šestnáctkové číslo.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleHex
' používá BasicFormula v LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
' Vrátí 32bitové celé číslo (typu signed integer) z šestnáctkové hodnoty o 8 číslicích.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Vypočítá šestnáctkovou hodnotu o 8 číslicích pro 32bitové celé číslo (typu signed integer).
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Podpořte nás!