Funkce Sgn

Vrací celé číslo mezi -1 a 1, které indikuje, jestli zadané číslo bylo kladné, záporné nebo nula.

Syntaxe:


Sgn (Číslo)

Návratová hodnota:

Integer

Parametry:

Číslo: Číselná hodnota rozhodující o návratové hodnotě funkce.

Číslo

Vrácená hodnota

záporné

Funkce Sgn vrátí hodnotu -1.

0

Funkce Sgn vrátí hodnotu 0.

kladné

Funkce Sgn vrátí hodnotu 1.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' vrací -1
    Print sgn(0) ' vrací 0
    Print sgn(10) ' vrací 1
End Sub

Podpořte nás!