Znaménka výrazů

Tato funkce vrací algebraické znaménko (signum) číselného výrazu.

Funkce Sgn

Vrací celé číslo mezi -1 a 1, které indikuje, jestli zadané číslo bylo kladné, záporné nebo nula.

Podpořte nás!