Funkce Frac

Vrátí desetinnou část čísla.

Syntaxe:

Frac (Číslo)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Číslo: Platný číselný výraz.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3.99) ' vrátí hodnotu 0,99
      Print Frac(0) ' vrátí hodnotu 0
      Print Frac(-3.14159) ' vrátí hodnotu -0,14159
    End Sub
  

Podpořte nás!