Funkce Int

Vrátí celočíselnou část čísla.

Syntaxe:

Int (Číslo)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Číslo: Platný číselný výraz.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) ' vrátí hodnotu 3
    Print Int(0) ' vrátí hodnotu 0
    Print Int(-3.14159) ' vrátí hodnotu -4
End Sub

Podpořte nás!