Funkce Fix

Vrátí celočíselnou hodnotu číselného výrazu, z něhož odstraní zlomkovou část.

Syntaxe:

Fix (Výraz)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Výraz: Číselný výraz, z něhož chcete vrátit celočíselnou hodnotu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' vrátí 3.
    Print Fix(0) ' vrátí 0.
    Print Fix(-3.14159) ' vrátí -3.
End Sub

Podpořte nás!