Celá čísla a desetinné části

Funkce zaokrouhlující hodnoty na celá čísla a získávající desetinnou část hodnoty.

Funkce Fix

Vrátí celočíselnou hodnotu číselného výrazu, z něhož odstraní zlomkovou část.

Funkce Int

Vrátí celočíselnou část čísla.

Funkce Frac

Vrátí desetinnou část čísla.

Podpořte nás!