Funkce Sqr

Vypočítá druhou odmocninu číselného výrazu.

Syntaxe:


Sqr (Number)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Number: Číselný výraz, jehož druhou odmocninu chcete spočítat.

Druhá odmocnina je číslo, které po vynásobení samo sebou dá výchozí číslo. Např. druhá odmocnina 36 je 6.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Podpořte nás!