Funkce Rnd

Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

Syntaxe:


Rnd [(Výraz)]

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Výraz: Nemá význam, je ignorován.

Funkce Rnd vrátí desetinné číslo z rozsahu od 0 (je obsažena) do 1 (není obsažena) podle rovnoměrného rozdělení. Používá generátor náhodných čísel Mersenne Twister 19937. Chcete-li vygenerovat celá čísla z daného rozsahu, použijte vzorec z následujícího příkazu. Vyžadujete-li reprodukovatelnou posloupnost čísel, je potřeba předem použít příkaz Randomize s určitou hodnotou seedu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Čísla od 1 do 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Čísla od 6 do 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Větší než 8"
    Case Else
      Print "Mimo rozsah od 1 do 10"
  End Select
End Sub

Podpořte nás!