Příkaz Randomize

Inicializuje generátor náhodných čísel používaný funkcí Rnd.

Syntaxe:


Randomize [Number]

Parametry:

Number: Jakékoli celé číslo. Použije se jako seed inicializující generátor náhodných čísel. Při shodném seedu vygeneruje funkce Rnd stejnou posloupnost náhodných čísel. Je-li parametr vynechán, příkaz Randomize bude ignorován.

Ikona poznámky

Pokud není vyžadována reprodukovatelná posloupnost čísel, není potřeba příkaz Randomize používat, protože se generátor náhodných čísel před prvním použitím inicializuje automaticky – seed bude určen pomocí systémového generátoru náhodných čísel z rovnoměrného rozdělení. Není-li takový generátor v systému k dispozici, jako seed se použije systémový čas.


Příkaz Randomize má vliv pouze na funkci jazyka BASIC Rnd. Jiné generátory náhodných čísel (například funkce RAND() programu Calc apod.) jí ovlivněny nejsou.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Rozsah 0 až 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Spectral Distribution"
End Sub

Podpořte nás!